Czym różni się windykacja od postępowania egzekucyjnego?

Obowiązek uregulowania swoich zobowiązań finansowych jest oczywisty lecz niekiedy w wyniku zaniedbania lub trudnej sytuacji finansowej człowiek lub firma nie może na czas spłacić swoich długów czy rachunków. Co wówczas się dzieje? Zazwyczaj wierzyciel początkowo usiłuje sam odzyskać swoje pieniądze, później jednak przekazuje sprawę do specjalistycznej firmy windykacyjnej.

Windykacja należności

Jest to pierwszy etap postępowania, zwykle sprowadza się do kontaktu telefonicznego, SMS lub maila przypominającego o terminie zapłaty. Na tym etapie istnieje możliwość przesunięcia terminu spłaty i zazwyczaj wszystko kończy się dobrze, dlatego nie należy uchylać się od kontaktu z firmą, w której mamy niezapłacone zobowiązania. Jeśli klient nadal uchyla się od płatności, sprawa zostaje przekazana dalej.

Firmy windykacyjne

Są to wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, zajmujące się odzyskiwaniem należności, w zamian za określoną kwotę. Może to być procentowa prowizja od niezapłaconego zobowiązania lub inna umówiona ze zleceniodawcą suma pieniężna. Obciąża ona niestety głównie dłużnika, dlatego dużym błędem jest doprowadzenie do takiej sytuacji, gdy w sprawę wkraczają podmioty trzecie. Windykator może również kupić dług od pierwotnego wierzyciela i wówczas jest jeszcze bardziej zainteresowany odzyskaniem zainwestowanych środków.

Czym jest postępowanie egzekucyjne

Jeśli windykacja polubowna nie przynosi rezultatów, wówczas wierzyciel przystępuje do kolejnego etapu. Jest to postępowanie egzekucyjne. Aby do niego doszło, składa on pozew do sądu o zapłatę swoich należności. Musi udokumentować istniejącą należność. Nie jest to trudne gdyż posiada zazwyczaj spisaną umowę z dłużnikiem.

Rola sądu i komornika

Jeśli sąd zasądził zapłatę to odbywa się to poprzez wystawienie nakazu zapłaty lub poprzez komornika. Gdy niezapłacony dług będzie odzyskiwany z udziałem komornika to można się spodziewać katastrofy finansowej. Po pierwsze wynagrodzenie komornika, jako urzędnika państwowego jest bardzo wysokie, po drugie musi on szybko spieniężyć to, co posiada dłużnik, np. samochód, mieszkanie, grunt, maszyny rolnicze, itp. Dobra te zostają zazwyczaj sprzedane zdecydowanie poniżej ich wartości rynkowej.

Podsumowanie

Jak widać, od zobowiązań finansowych nie ma ucieczki, każdy kolejny etap odzyskiwania należności wiąże się po stronie dłużnika z coraz wyższymi kosztami i stresem. Najlepszym rozwiązaniem jest poważne podejście do spraw finansowych, nie zaciąganie wysokich zobowiązań, pilnowanie wszelkich terminów spłat, dokładne czytanie umów. Jeśli wystąpią problemy z płatnością to należy koniecznie skontaktować się z wierzycielem i ustalić nowe, dogodniejsze warunki spłaty, np. przesunięcie terminu lub zapłata w ratach. Trzeba robić wszystko aby sprawę zakończyć na etapie windykacji, nie dopuszczając do etapu egzekucji. Gdy to nam ktoś jest winny pieniądze, możemy samodzielnie wnieść sprawę do sądu lub skorzystać z pomocy firmy windykacyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiemnaście − jeden =